Fara á efnissvæði
Aftur í yfirlit

15.11.2022

HS Orka og Sæbýli undirrita viljayfirlýsingu um sæeyrnaeldi (e. Abalone) í Auðlindagarði HS Orku

Sæbýli X HSO

HS Orka og Sæbýli rekstur ehf. hafa undirritað viljayfirlýsingu um sæeyrnaeldi í Auðlindagarði HS Orku.

Sæbýli hefur á þessu ári verið að byggja upp ungviðaeldisstöð í Grindavík sem byggir hlýsjávareldi sitt á jarðvarma og grænni orku frá virkjun HS Orku við Svartsengi.

Sæbýli er eldisfyrirtæki sem hefur á síðastliðnum 15 árum þróað eigin klakstofn, tækni og framleiðsluaðferð við eldi á sæeyrum á Íslandi. Uppsetning eldisins er einstök á heimsvísu og sú fyrsta sinnar tegundar en hún byggir á lóðréttu hillukerfi og vatnsendurnýtingu. Sæeyru sem á ensku kallast „abalone“ eru í raun sæsniglar og eru ein verðmætasta eldistegund í heimi sem með nýtingu einstakra auðlinda á Íslandi er mögulegt að rækta með hlýsjávareldi hér á landi.

Fyrirtækið hefur undanfarið rekið klakstöð í Grindavík til að rækta upp ungviði en hyggst byggja upp áframeldi í Auðlindagarðinum þar sem það hyggst nýta græna raforku og varma á Reykjanesi. Áform Sæbýlis eru í fyrstu að byggja upp 200 tonna eldi sem svo er mögulegt að fimmfalda á næstu 10 árum. Sæeyrnastofninn sem ræktaður er má rekja til Japans en í Asíu er þessi skelfiskur eftirsótt matvæli og hefur Sæbýli í hyggju að flytja vöruna á erlenda markaði.

 

Sigurður Pétursson, stjórnarformaður Sæbýlis:

„Einstakar náttúruauðlindir á Íslandi með jarðvarma, hreinum borholusjó og grænni raforku gerir Sæbýli í samvinnu við HS Orku mögulegt að þróa umhverfisvænt skelræktarverkefni. Bæði félögin leggja áherslu á umhverfisvænt hringrásarkerfi og erum við því mjög ánægð hjá Sæbýli að ná þessum áfanga í uppbyggingu félagsins.“

Ásgeir Guðnason, stofnandi og framkvæmdastjóri Sæbýlis:

„Ýmsir velta fyrir sér hvort það taki mörg ár að hefja eldi á nýrri eldistegund og einfalda svarið er „Já!“ Grunnurinn snýr að byggja upp klakstofn og við höfum náð þeim áfanga og lögðum því í það verkefni á árinu að byggja ungviðaeldisstöð í Grindavík. Þessi viljayfirlýsing með HS Orku tekur okkur fleiri skref áfram í því markmiði að byggja upp einstakt eldi á verðmætustu eldistegund í heimi hér á Íslandi.“

 

Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku:

„Við erum afar spennt fyrir þessu samstarfi við Sæbýli. Þeir búa yfir mikilli þekkingu og reynslu við uppbyggingu á eldisrekstri og við teljum þetta verkefni vera góða viðbót við þá flóru eldisfyrirtækja sem eru að byggjast upp í Auðlindagarðinum. Framleiðsla á sæeyrum fellur vel að hugmyndafræði Auðlindagarðsins, nýtir bæði grænt rafmagn og varma við framleiðsluna. En ekki síst lítum við jákvæðum augum á þá möguleika sem sæeyrnaeldið opnar á fyrir möguleg frekari samlegðaráhrif eldisfyrirtækja á svæðinu“

 

Um HS Orku

HS Orka hefur verið leiðandi í framleiðslu á endurnýjanlegri orku í yfir 45 ár. Hjá fyrirtækinu starfar öflugur hópur sérfræðinga með mikla reynslu á sínu sviði. HS Orka á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið Svartsengi og Reykjanesvirkjun auk vatnsaflsvirkjunar á Brú í Tungufljóti. Nýsköpun og frjó hugsun hefur ætíð verið grunnurinn í starfsemi fyrirtækisins og er grunnurinn að Auðlindagarðinum, þar sem lögð er áhersla á að allir auðlindastraumar séu nýttir. Í dag starfa í Auðlindagarðinum 11 fjölbreytt fyrirtæki sem öll nota einhverja auðlindastrauma í beinni tengingu frá orkuverum HS Orku.

 

Um Sæbýli

Sæbýli var stofnað árið 2007 og hefur frá stofnun lagt áherslu á uppbyggingu verðmætra eldisstofna sæeyrna frá Japan og Kaliforníu. Samhliða því hefur verið unnið að rannsóknum sem tengist nýtingu á íslenskum sjávarþörungum sem fóður og nýtingu jarðvarma til upphitunar á sjó ásamt því að þróa eigið eldiskerfi, SustainCycle. Í lagareldi eru sífelldar tækniframfarir og þá sérstaklega í landeldi undanfarin ár sem við höfum verið að aðlaga okkar einstæða eldi sem byggir á hillukerfi sem líkara er grænmetisræktun en hefðbundnu dýraeldi. Á þessu ári (2022) hefur verið farið í umtalsverðar fjárfestingar og uppbyggingu á ungviðaeldisstöð okkar í Grindavík sem er grunnur undir frekari uppbyggingu þar sem og á Reykjanesi.